BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR

BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR

Regular price $15.60

Size S bust 78-83 cm / 39,70-32,67in; waist 60-66 cm / 23.62-25,98in; hip 88-93 cm / 34.64-36,61in
Size M bust 83-88 cm / 32,67-34.64in; waist 64-72 cm / 25.2-28.3in; hip 93-98 cm / 36,61-38,58in
Size L bust 88-93 cm / 34.64-36,61in; waist 70-76 cm / 27.6-29.9in; hip 98-103 cm / 38,58-40,55in
Material Polyester 

FREE WORLDWIDE SHIPPING:
USA 15 - 35 working days
Other countries working days
BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR
BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR
BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR
BIKINI 2017 NEW GOLDEN SWIMWEAR